Leishmania major Amastigote

From Knoesis wiki
Jump to: navigation, search

Leishmania major in amastigote stage.