Leishmania major Promastigote

From Knoesis wiki
Jump to: navigation, search

Leishmania major in promastigote stage.